Fredrikstad kommune

Arrangørvennlig by

Fredrikstad kommune ønsker å bli en enda mer arrangørvennlig by. Det er mange involverte aktører når arrangementer skal avholdes, og det kan være vanskelig å vite hva som skal gjøres, hvem som må kontaktes, og hva som skal til for å gjennomføre et godt arrangement. I den sammenheng har Fredrikstad kommune et behov for en digital løsning som gir arrangører en enkel og oversiktlig prosess.

MER OM BEHOVET

Fredrikstad er i sterk vekst. Med sine 83.000 innbyggere er byen landets åttende største by. Fredrikstad kommune arbeider med en helhetlig satsing for å bli en god arrangørby. Blant annet har kommunen utarbeidet og vedtatt en arrangementsstrategi som skal være et redskap for å styrke byens evne til å være godt vertskap for festivaler, kulturarrangementer, byfester, idrettsbegivenheter, kongresser,  messer og seminarer.

Fredrikstad har de senere årene sett en jevn økning av aktiviteter og arrangementer. I takt med den økende aktiviteten er det viktig at det er enkelt å gjennomføre arrangementer. Imidlertid har Fredrikstad avdekket at mangel på informasjon, veiledning og tilrettelagte digitale verktøy til arrangørene, er til hinder for tidlig avklaring og en rask og effektiv planlegging for alle parter.

Fredrikstad kommune ønsker å samkjøre, systematisere og digitalisere prosessene som er manuelle eller tunge både for saksbehandlere og for arrangørene.

Markedsmuligheten

En god løsning som dekker Fredrikstad kommunes behov, som gjør det enkelt for arrangører, vil bli kjent også for andre kommuner (eller andre) med tilsvarende eller sammenlignbare behov. Det er mange tillatelser og forberedende søknader arrangører er i dialog med vertskommunen om, og en løsning som dekker Fredrikstads behov, vil derfor også være aktuell for andre.  

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

This image has an empty alt attribute

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

  • Prosjektleder og prosjektteam fra Fredrikstad kommune
  • Prosjektleder og startup-koordinator fra StartOff-teamet

Viktige datoer

  • 30. mars - Konkurransen kunngjøres
  • 27. april kl. 12 - Frist for å levere idéskisser
  • Uke 18 - Intervjuer med de inntil 6 beste idéskissene
  • 12. mai - Oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
  • 22. juni - Oppstart fasen "Utvikle løsningen" (varighet 15 uker)
  • Uke 42 - Utvikling ferdigstilt

Dokumenter til konkurransen

Hvordan delta?

Fristen har utløpt

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med en systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandører underveis, og relativt rask gjennomføring.

Spørsmål? Ta kontakt!

Asli Aydemir
Prosjektleder
asli.aydemir@digdir.no

Ingrid Gjerdevik
Startup-koordinator
ingrid.gjerdevik@dfo.no