Demodag 24. mars 2022

24. mars 2022 arrangerte StartOff Demodag for fullførte prosjekter. Denne gangen demonstrerte 5 leverandører løsningene de har utviklet i tett samarbeid med sine offentlige oppdragsgivere. Opptaket av demodagen til venstre forteller mer om hva StartOff er, både for leverandører og offentlige virksomheter, og løsningene utviklet av Variable, Autility, Clean Sea Solutions, Iterate og Frisk Utvikling. Under kan du lese mer om det offentlige behovet som ble lyst ut og løsningene som ble presentert.

Demonstrerte prosjekter

Prosjekt mellom RIIK og Variable - mer klimavennlige innkjøp
Variable har videreutviklet en software som måler klimabelastningen fra innkjøp.
RIIK utlyste denne konkurransen! Interessert i Variable sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Prosjekt mellom Kristiansand ingeniørvesen og Autility - overvåking infrastruktur
Autility har videreutviklet en software for å overvåke kritisk infrastruktur.
Kristiansand Ingeniørvesen utlyste denne konkurransen! Interessert i Autility sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Prosjekt mellom Kristiansand parkvesen og Clean Sea Solutions - smartere avfallshåndtering i skjærgården
Clean Sea Solutions har utviklet en smart avfallsbeholder til skjærgården. Kristiansand Parkvesen utlyste denne konkurransen! Interessert i Clean Sea Solutions sin løsning? Ta kontakt med dem her!
Prosjekt mellom NAV og Iterate - digital løsning for rekruttering av brukertester
Iterate har videreutviklet en rekrutteringsløsning for brukertester.
NAV utlyste denne konkurransen! Interessert i Iterate sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Prosjekt mellom NAVN og Frist Utvikling - nye løsninger for arbeidsavklaring
Frisk utvikling har utviklet en ny måte å jobbe med arbeidsavklaring.
NAV utlyste denne konkurransen! Interessert i Frisk Utvikling sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Forrige demodag

I juni 2021 inviterte vi til vår aller første demodag. Her demonstrerte Mazemap og Simplifai løsningene de hadde videreutviklet for henholdsvis Sunnaas Sykehus og Arkivverket. Du kan se opptak fra denne demodagen til venstre!