Demodag 24. mars

Torsdag 24. mars 2022 arrangerte StartOff Demodag for fullførte prosjekter. Denne gangen demonstrerte 5 leverandører løsningene de utviklet i tett samarbeid med sine offentlige oppdragsgivere. Opptak av arrangementet publiseres snart! Kontaktinformasjon til leverandørene finner dere i presentasjonen under.

Over 15 uker har Variable, Autility, Clean Sea Solutions, Iterate og Frisk Utvikling utviklet løsninger som svarer på behovene som deres offentlige oppdragsgivere utlyste som StartOff-konkurranser. På Demodagen fikk vi vist omverden det de har utviklet! Vi fikk også få høre hvordan begge parter opplevde prosessen og samarbeidet gjennom samtaler etterfulgt av demonstrasjonene.

Opptaket av Demodagen forteller mer om hva StartOff er, både for leverandører eller offentlige virksomheter som oppdragsgivere, og for offentlige virksomheter som kan være interessert i løsningene som demonstreres.

Demonstrerte prosjekter

Prosjekt mellom RIIK og Variable - mer klimavennlige innkjøp
Variable har videreutviklet en software som måler klimabelastningen fra innkjøp.
RIIK utlyste denne konkurransen! Interessert i Variable sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Prosjekt mellom Kristiansand ingeniørvesen og Autility - overvåking infrastruktur
Autility har videreutviklet en software for å overvåke kritisk infrastruktur.
Kristiansand Ingeniørvesen utlyste denne konkurransen! Interessert i Autility sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Prosjekt mellom Kristiansand parkvesen og Clean Sea Solutions - smartere avfallshåndtering i skjærgården
Clean Sea Solutions har utviklet en smart avfallsbeholder til skjærgården. Kristiansand Parkvesen utlyste denne konkurransen! Interessert i Clean Sea Solutions sin løsning? Ta kontakt med dem her!
Prosjekt mellom NAV og Iterate - digital løsning for rekruttering av brukertester
Iterate har videreutviklet en rekrutteringsløsning for brukertester.
NAV utlyste denne konkurransen! Interessert i Iterate sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Prosjekt mellom NAVN og Frist Utvikling - nye løsninger for arbeidsavklaring
Frisk utvikling har utviklet en ny måte å jobbe med arbeidsavklaring.
NAV utlyste denne konkurransen! Interessert i Frisk Utvikling sin løsning? Ta kontakt med dem her!

Forrige demodag

I juni 2021 inviterte vi til vår aller første demodag. Her demonstrerte Mazemap og Simplifai løsningene de hadde videreutviklet for henholdsvis Sunnaas Sykehus og Arkivverket. Du kan se opptak fra denne demodagen til venstre!