Kristiansand Ingeniørvesen

Digital overvåking av kritisk infrastruktur

Vei, vann og avløp er grunnleggende og livsviktige funksjoner for samfunnet. Arbeidet med å overvåke status og rykke ut ved hendelser er en kritisk og ressurskrevende oppgave. Ingeniørvesenet i Kristiansand ønsker å utforske mulighetene for smart bruk av sensordata til denne overvåkingen. Målet er bedre og raskere beslutninger ved overvåkning av byens infrastruktur.

Bli kjent med Ingeniørvesenet i Kristiansand og deres behov

Behovet

Basert på sensordata fra infrastrukturen ønsker Ingeniørvesenet et verktøy som kan varsle om status og hendelser. Formålet er å bidra til bedre og raskere beslutninger om mulige trusler og problemer på kommunens infrastruktur. For dette prosjektet vil dataene være knyttet til vann- og avløp, men løsningen må kunne bygges ut for ulike typer sensorer i andre deler av infrastrukturen. Løsningen skal være mulig å bruke for beredskapstjenesten fra både pc, nettbrett og mobil.  

Mer om behovet

En døgnkontinuerlig vakttjeneste er satt til å håndtere alle hendelser relatert til eksempelvis brøyting av offentlige veier, sikring og forebygging ved flom, akutte lekkasjer på offentlig vann- og avløpsnett, akutte henvendelser fra innbyggere og beredskapsenheter, samt skader på offentlig infrastruktur.

Det er i dag utfordrende at tilgjengelige fagkilder, data og ekstern informasjon ikke er samlet og tilgjengeliggjort på en effektiv måte. Det fører blant annet til at vakttjenesten ikke har sikre kilder for å bekrefte eller avkrefte oppståtte hendelser, men må rykke ut, noe som kan føre til unødvendig tidsbruk.

Et system som sammenstiller og visualiserer viktig informasjon fra ulike sensordata, vil sette Ingeniørvesenet i stand til å ta bedre og raskere beslutninger.

Om kristiansand ingeniørvesen

Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune er en offentlig drift-, forvaltning- og vedlikeholdsorganisasjon av kommunal kritisk infrastruktur. Ingeniørvesenet er et av Agders største fagmiljøer innenfor vei, vann og avløp og har en stolt og lang historie som forvalter av den offentlige infrastrukturen på vegne av byens over 110 000 innbyggere.

Markedsmuligheten

En vellykket løsning for smart bruk av sensordata for effektiv overvåking av infrastruktur, vil gi både byen og leverandøren positiv oppmerksomhet. Kristiansand har store visjoner for å digitalisere overvåkingen av hele infrastrukturen. Verktøyet som Ingeniørvesenet nå vil ha utviklet, vil være en viktig brikke i dette arbeidet. Overføringsverdien og potensial for skalering for en ny løsning til andre kommuner antas å være svært stor.

I tillegg til tett samarbeid med Ingeniørvesenet i Kristiansand gjennom hele prosjektet, vil leverandørene få tilbud om støtte fra StartOff til videre skalering i offentlig sektor.  

Prosjektløp

Prosjektet gjennomføres som en anskaffelse der det som anskaffes er utvikling av en MVP (et minimumsprodukt). Ingeniørvesenet er oppdragsgiver mens StartOff-teamet bidrar med støtte underveis i prosessen.

Figuren under viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Prosjektløp

Viktige datoer

 • 28. april: Kunngjøring av konkurransen 
 • 25. mai: Frist for å levere idéskisse 
 • 8. juni: Oppstart Fase 2 – Utforske alternativer 
 • 15. august: Oppstart Fase 3 – Utvikle løsningen
 • Desember 2021: Demodag og ferdig prosjekt 

Tilgjengelige ressurser underveis

Gjennom hele prosessen vil dere som leverandører i prosjektet få tilgang til ressurser fra oppdragsgiver Ingeniørvesenet og StartOff-teamet for løpende avklaringer: 

 • Prosjektleder fra Ingeniørvesenet
 • Teknisk ressurs fra Ingeniørvesenet
 • Ekspert på offentlige anskaffelser fra StartOff 
 • Teknisk ressurs fra StartOff

Hvordan delta?

Fristen for innsending av idéskisse og firmaattest utløp den 25. mai. Dersom du er nyskjerrig på utfallet og utviklingen i denne konkurransen kan du melde deg på vårt nyhetsbrev, så vil du motta invitasjon til StartOff sin demodag. Her vil vinnerne av de siste StartOff-konkurransene vil vise frem det de har utviklet. Du vil også få høre om hvordan samarbeidet mellom oppdragsgiver og leverandør har vært underveis.

Vurderingskriterier

 • Kvalitet - løsningens effekt/hvor godt den svarer på behovet og grad av innovasjon
 • Teamets gjennomføringsevne
 • Kommersiellt potensial

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av innovasjon. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis - se startoff.no

Har du spørsmål til konkurransen eller om StartOff, kan du nå oss på startoff@dfo.no