Larvik kommune

Gamingpark

Larvik kommune ønsker å etablere en attraktiv, helårs møteplass for alle som er interessert i gaming og andre digitale aktiviteter og kombinere dette med fysisk aktivitet og lek utendørs. I den sammenheng har Larvik kommune behov for en løsning som kobler en digital verden med et fysisk uteområde.

Mer om behovet

Vi ønsker å “gamifisere” et uteområde; overføre en digital verden til fysiske og praktiske utfordringer og skape en sammenheng mellom disse. Ideen er å digitalisere et konkret fysisk område og deretter lage en “storyline” knyttet til denne lokasjonen.  

Den digitale løsningen skal motivere brukerne til aktivt å benytte uteområdet, gjennom eksempelvis fysisk utfoldelse, sanselige opplevelser og kreative utfordringer, kanskje via oppdrag, gåte

r, konkurranse og andre elementer man vanligvis finner i dataspill. Den digitale verden skal i den videre prosessen danne utgangspunktet for det som skal bygges av fysiske installasjoner, hinderløyper og andre sanselige og kreative elementer.    

Vi ser for oss at oppgaver og gåter som blir gitt i den digitale løsningen skal kunne løses utendørs, fysisk eller kreativt og gi poeng eller belønning på tilsvarende måte som i et dataspill. Kanskje kan man i uteområdet møte avatarer eller andre digitale elementer ved bruk av AR på telefon?  

Kan man også se for seg at gamerne selv kan bidra med ideer og utvikle nye aktiviteter og funksjonalitet?  Vi har noen ideer om hvordan dette kan løses, men er åpen for andre spennende ideer til aktiviteter, spillteknologi og mekanismer som gjør at løsningen blir godt likt og benyttet over tid.  

Mer om Larvik kommune

Følg lenke for å lese mer om oppdragsgiver Larvik kommune.

Markedsmuligheten

En god løsning, som dekker Larvik kommune sitt behov, og som kobler utearealer med den digitale verden, vil også bli kjent for andre offentlige og private aktører. En vellykket løsning vil også appellere til nye brukere av offentlige utearealer, og overføringsverdien og potensial for skalering antas å være stor.  Trenden innen AR og koblingen mellom fysisk og digital virkelighet de siste årene gjør at en vellykket løsning trolig kan finne en plass i et stort marked.

Prosjektløp

Larvik kommune er oppdragsgiver mens StartOff-teamet bidrar med støtte underveis i prosessen. Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:  

Tilgjengelig ressurser underveis i prosessen

  • Prosjektleder fra Larvik kommune
  • Andre fagressurser fra Larvik kommune
  • Prosjektleder fra StartOff

Viktige datoer

  • 21. januar – Konkurransen kunngjøres 
  • 18. februar – Frist for å levere idéskisse  
  • 7. mars – Oppstart fase 2 – Utforske alternativer (varighet 3 uker) 
  • 15. april – Oppstart fase 3 – Utvikle løsningen (15 uker)  
  • September/oktober – Ferdig prosjekt og demodag

Hvordan delta?

Fristen utløp den 18. februar kl. 12.00.

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis. 

Interessert i å følge konkurransen?

Dersom du er nysgjerrig på utfallet og utviklingen i denne konkurransen kan du melde deg på vårt nyhetsbrev, så vil du motta invitasjon til StartOff sin demodag i mars. Her vil vinnerne av de siste StartOff-konkurransene vil vise frem det de har utviklet. Du vil også få høre om hvordan samarbeidet mellom oppdragsgiver og leverandør har vært underveis.