Kontakt oss

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene.

Har du spørsmål, er det bare å sende oss en e-post.

 

 

StartOff-teamet

Image
Sissel Kristin Hoel

Sissel Kristin Hoel

DFØ

Sissel er fagleder i StartOff. Hun har jobbet med innovasjon i offentlig sektor siden 2010 både i Difi/Digdir, KMD og KS, og har lang erfaring fra samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Sissel var sentral i etableringen av Difi som kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor, etableringen av StimuLab, i Innovasjonsmeldingen og «Partnerskap for radikal innovasjon» i KS.

Image
Asli Aydemir

Asli Aydemir

Digdir

Asli jobber som seniorrådgiver i avdeling Sammenhengende tjenester og livshendelser i Digdir. Asli har flere års erfaring fra digitaliseringsprosjekter i privat- og offentlig sektor. Hun har hatt roller som prosjektleder og forretningsutvikler og har alltid vært spesielt opptatt av å skape verdier som kommer kunder/brukere til gode. Asli ser alltid etter nye måter å løse utfordringer på og liker å jobbe nær brukere. 

Image
Harald Aas

Harald Aas

LUP

Harald har arbeidet med innovasjonsprosesser i selskaper som Stig og Stein Idelab, Storebrand og Snøhetta, og har fra 2016 jobbet som innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Harald har lang erfaring med behovsbeskrivelser og kommunikasjon ut mot leverandører.

Image
Johan Englund

Johan Englund

DFØ

Johan har arbeidet med innovative offentlige anskaffelser siden 2014, og har ekspertise på anskaffelsesprosesser, regelverk, veiledning og prosjekter. Han er ekspert på jussen knyttet til kontrakter og anbudsprosesser.

Image
Mathias Grude Eikseth

Mathias Grude Eikseth

DFØ

Mathias er prosjektleder i StartOff og har fra før mange års erfaring fra Skatteetatens Innovasjons- og utviklingsavdeling og NAVs miljø for statistikk og analyse. Hans fagbakgrunn er innen statsvitenskap og filosofi, med videreutdanning i bærekraftig finansiell analyse.

Image
Ingrid Gjerdevik

Ingrid Gjerdevik

DFØ

Ingrid jobber som startup-rådgiver i StartOff. Hele karrieren har hun jobbet med startups og innovasjon, og hun har en master i innovasjon og næringsutvikling. Hun har tidligere jobbet som forretningsutvikler i en inkubator, og jobbet med åpen innovasjon i ulike sektorer. 

Image
Abiel Bahram

Abiel Bahram

Sommer intern

Abiel jobber som sommer intern i StartOff, der det er behov. Han har studiespesialisering med Økonomi, entreprenørskap og internasjonal engelsk, og er nå student ved Handelshøyskolen BI hvor han studerer Entreprenørskap. Han har tidligere erfaring fra å starte en ungdomsbedrift.

Image
Magne Hareide

Magne Hareide

DFØ

Magne er prosjektleder i StartOff og har jobbet med anskaffelser i DFØ siden 2018. Magne er statsviter og har sin spisskompetanse på kontrakt og regelverk. I tillegg til StartOff bistår han andre typer innovasjonsanskaffelser som innovasjonspartnerskap og utvikler verktøy for disse. Han har også erfaring som grunder.

Image
Fredrik Danker Monsen

Fredrik Danker Monsen

DigDir

Fredrik Danker Monsen er prosjektleder i StartOff og har flere års erfaring med offentlig innovasjon fra Digdir/Difi sitt analyse- og utviklingsarbeid. I Digdir har han hatt flere roller, blant annet har han ledet arbeidet med Digdir sitt innovasjonsbarometer, hatt ansvar for nasjonale og europeiske innovasjonsnettverk og arbeidet aktivt for å styrke offentlig innovasjon. 

Image
Malin Karlsson

Malin Karlsson

DFØ

Malin jobber som rådgiver i StartOff og har en master i innovasjon og entreprenørskap. Hun har jobbet med forretningsutvikling, salg og kommersialisering i startups i Norge, Sverige og USA. Hun har også erfaring som gründer av et selskap i Sverige.