Kontakt oss

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene.

Har du spørsmål, er det bare å sende oss en e-post.

 

 

StartOff-teamet

Image
Sissel Kristin Hoel

Sissel Kristin Hoel

DFØ

Sissel er fagleder i StartOff. Hun har jobbet med innovasjon i offentlig sektor siden 2010 både i Difi/Digdir, KMD og KS, og har lang erfaring fra samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Sissel var sentral i etableringen av Difi som kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor, etableringen av StimuLab, i Innovasjonsmeldingen og «Partnerskap for radikal innovasjon» i KS.

Image
Johan Englund

Johan Englund

DFØ

Johan har arbeidet med innovative offentlige anskaffelser siden 2014, og har ekspertise på anskaffelsesprosesser, regelverk, veiledning og prosjekter. Han er ekspert på jussen knyttet til kontrakter og anbudsprosesser.

Image
Kjersti Berg

Kjersti Berg

DFØ

Kjersti har arbeidet med innovative offentlige anskaffelser siden 2012, og har lang erfaring med anskaffelsesprosesser, regelverk, veiledning og prosjekter. Hun har også erfaring fra skjæringspunktet mellom gründere og forskning.

Image
Mathias Grude Eikseth

Mathias Grude Eikseth

DFØ

Mathias er prosjektleder i StartOff og har fra før mange års erfaring fra Skatteetatens Innovasjons- og utviklingsavdeling og NAVs miljø for statistikk og analyse. Hans fagbakgrunn er innen statsvitenskap og filosofi, med videreutdanning i bærekraftig finansiell analyse.

Image
Solveig Indregård

Solveig Indregård

DFØ

Solveig har arbeidet med startups mesteparten av sin karriere, først og fremst i Startup Norway. Hun har tidligere hatt det operasjonelle ansvaret for gjennomføringen av Startup Extreme, og de siste årene drevet Startup Campus, hvor hun aktivt jobbet med koblinger og veiledning av startups. Hun har et bredt nettverk innen startup økosystemet. 

Image
Harald Aas

Harald Aas

LUP

Harald har arbeidet med innovasjonsprosesser i selskaper som Stig og Stein Idelab, Storebrand og Snøhetta, og har fra 2016 jobbet som innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Harald har lang erfaring med behovsbeskrivelser og kommunikasjon ut mot leverandører.

Image
Asli Aydemir

Asli Aydemir

Digdir

Asli jobber som seniorrådgiver i avdeling Digital strategi og samordning i Digdir og er involvert i blant annet prosjekter innen deling av data. Asli har flere års erfaring fra digitaliseringsprosjekter i privat- og offentlig sektor. Hun har hatt roller som prosjektleder og forretningsutvikler og har alltid vært spesielt opptatt av å skape verdier som kommer kunder/brukere til gode. Asli ser alltid etter nye måter å løse utfordringer på og liker å jobbe nær brukere.