Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen, RIIK

Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen

Gjennom et StartOff-prosjekt fikk RIIK utviklet et verktøy som gir oversikt over klimabelastningen av de faktiske innkjøpene som gjøres i regionen. Denne oversikten skal vise hvilke innkjøpskategorier/avtaler det er størst potensial å innføre tiltak innen, for å redusere klimabelastningen. <br><br>Her kan du lese mer om behovet RIIK presenterte for markedet og StartOff-prosjektet som resulterte i den nye løsningen.

Bli kjent med RIIK og behovet som StartOff-konkurransen tok utgangspunkt i.

De 7 kommunene og 6 interkommunale selskapene som inngår i RIIK har vedtatt både en anskaffelsesstrategi og en klima- og miljøstrategi for de årlig vel 1,2 milliarder kronene som går til innkjøp. Å stimulere /stille krav til bærekraft og utslipp i egne innkjøp er et viktig tiltak.

Hovedmålet med prosjektet var å få en oversikt over klimabelastningen av innkjøpene som hensyntar endringer i priser.

Utvikling av digitalt verktøy for oversikt og klimabelastning

Leverandøren som vant utviklingsoppdraget for RIIK var Variable AS. Variable har en plattform for bærekraftdata og så at denne også kunne anvendes for formålet klimabelastning fra innkjøp. I StartOff-prosjektet samarbeidet de tett med RIIK om utvikling av et digitalt verktøy som gir oversikt over klimabelastning av kommunenes innkjøp.

Image
Variable
Ta gjerne kontakt med Variable for mer info om deres løsninger.

Status per 1. april 2022 er at RIIK ønsker å teste ut løsningen som er utviklet, for så å beslutte hva det gjør videre med eventuelle anskaffelser.

Demonstrasjon av løsningen på Demodagen

Resultatet av utviklingen av den nye løsningen ble presentert på StartOffs Demodag 24. mars 2022. Følg med på startoff.no for mer informasjon om og opptak av eventet. Er du en kommune eller en annen mulig kunde for en slik løsning, viser opptaket av Demodagen mer om Variables løsning og hva StartOff er.

Mer info om prosjektet?

Du kan kontakte StartOff-teamet, RIIK og Variable for mer informasjon om prosjektet, og om hvordan din virksomhet kan anskaffe løsningen.

Dokumenter til konkurransen

Prosjektet startet med at det ble kunngjort et oppdrag av utviklingstjenester i juni 2021. Etter vurderingsrunder av flere idéskisser ble Variable valgt som leverandør i august 20221.

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.