StartOff kobler innkjøpere og startups sammen og loser dem gjennom prosessen

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser. StartOff tilbyr veiledning og prosjektstøtte til oppdragsgiver og leverandør i en tilrettelagt prosess.

Ordningen administreres av DFØ og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet.

Sammenlignet med andre ordninger, som eksempelvis innovasjonskontrakter, innovative anskaffelser, innovasjonspartnerskap, omhandler StartOff mer avgrensede problemstillinger med kortere prosjektlengde og mindre kontraktsbeløp. Et StartOff-prosjekt kan resultere i en ytterligere anskaffelse, men selve StartOff-prosjektet begrenser seg til 18 uker med utvikling av en MVP.

StartOff-teamet

Image
Henrik Hatlebrekke

Henrik Hatlebrekke

DFØ

Henrik har arbeidet med startups mesteparten av sin karriere, først og fremst i StartupLab og gjennom egne selskaper. Han har også arbeidet med å tilrettelegge for samarbeid mellom startups og større virksomheter, både private og offentlige.

Image
Kjersti Berg

Kjersti Berg

DFØ

Kjersti har arbeidet med innovative offentlige anskaffelser siden 2012, og har lang erfaring med anskaffelsesprosesser, regelverk, veiledning og prosjekter. Hun har også erfaring fra skjæringspunktet mellom gründere og forskning.

Image
Johan Englund

Johan Englund

DFØ

Johan har arbeidet med innovative offentlige anskaffelser siden 2014, og har espertise på anskaffelsesprosesser, regelverk, veiledning og prosjekter. Han er ekspert på jussen knyttet til kontrakter og anbudsprosesser.

Image
Harald Aas

Harald Aas

LUP

Harald har arbeidet med innovasjonsprosesser i selskaper som Stig og Stein Idelab, Storebrand og Snøhetta, og har fra 2016 jobbet som innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Harald har lang erfaring med behovsbeskrivelser og kommunikasjon ut mot leverandører.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i StartOff-teamet