NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Rekrutteringsløsning for brukertester

NAV er opptatt av å sikre god samskaping med brukerne sine for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Utvikling av nye tjenester må derfor skje i tett interaksjon med potensielle brukere av tjenesten. I den sammenheng har NAV behov for en rekrutteringsløsning for deres brukertester.

Mer om behovet

Vi ønsker en løsning som gjør det enkelt å rekruttere deltakere til brukertesting. Gjerne fra egne nettsider via podlets eller egenproduserte startpunkt. Selve testene utfører vi utenom løsningen med andre verktøy. Løsningen må håndtere nødvendige samtykker både for oppdraget med å være respondent, men også til å databehandle respondentenes svar i selve testen og samtykke til å arkivere resultater når det er nødvendig. Videre ønsker vi at løsningen gjør det enkelt å kompensere respondentene som deltar på ulike måter.


Vi tenker oss en teknisk løsning som kan publiseres på egne nettsider, og andre digitale flater der vi kan få tak i respondenter. Gjerne en selvbetjent løsning som lar respondentene registrere seg og opprette en «bruker» med relevante generelle demografiske data. Her må personvern og GDPR selvsagt tas høyde for. Brukeren skal ha innsyn i data registrert med mulighet for enkel endring og sletting.


Videre må løsningen legge til rette for at vi, i tillegg til generelle demografiske kriterier, også kan velge ut respondenter etter spesielle kriterier. Her ser vi for oss at brukeren selv kan oppgi denne informasjonen gjennom en serie med spørsmål. Formålet med denne funksjonen er å velge ut representative kandidater til de ulike testene.


Når vi rekrutterer respondenter gjennom løsningen bør vi kunne se og eventuelt sortere på hvor mange tester respondenten har deltatt på, når respondenten sist deltok, osv. Formålet er nok en gang å sørge for reliabilitet og validitet i testgruppen.

Respondenter pleier å kompenseres for sin deltakelse i tester. Tradisjonelt har dette vært gavekort. Vi utforsker gjerne alternativer. Kan det for eksempel gis penger? Vi ønsker at belønning inngår i løsningen for bruker (f.eks. aktiveres etter at en test er gjennomført).


Vi vil trenge en løsning for hvordan en respondent overføres fra å ha registrert seg, til en konkret test vi ønsker deltakere inn til – uavhengig av hvilken plattform selve testen kjøres på.

Mer om NAV

Markedsmuligheten

En god løsning som gjør det mulig å enkelt rekruttere deltakere til brukertesting vil bli kjent for andre deler av offentlig sektor. Regjeringens og KS digitaliseringsstrategi – En digital offentlig sektor – legger føringer for digitalisering av offentlige tjenester. Det å sette brukerne i sentrum i utvikling av nye tjenester er en sentral del i denne strategien. Leverandøren vil få mulighet å presentere løsningen på StartOffs demodag der andre potensielle kjøpere fra offentlig sektor deltar. StartOff vil gi leverandøren en introduksjon til rammeverket rundt offentlige innkjøp.

Prosjektløp

NAV er oppdragsgiver mens StartOff-teamet bidrar med støtte underveis i prosessen. Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Tilgjengelige ressurser underveis i prosessen

  • Prosjektleder fra NAV
  • Teknisk ressurs i NAV
  • Prosjektleder i StartOff

Viktige datoer

  • 17. august – Konkurransen kunngjøres
  • 15. september – Frist for å levere idéskisse
  • 12. oktober – Oppstart fase 2 – Utforske alternativer (varighet 3 uker)
  • 16. november – Oppstart fase 3 – Utvikle løsningen (varighet 15 uker
  • Mars/april 2022 – Ferdig prosjekt og Demodag

Hvordan delta?

Fristen for innsending av idéskisse og firmaattest utløp den 15. september. Dersom du er nyskjerrig på utfallet og utviklingen i denne konkurransen kan du melde deg på vårt nyhetsbrev, så vil du motta invitasjon til StartOff sin demodag. Her vil vinnerne av de siste StartOff-konkurransene vil vise frem det de har utviklet. Du vil også få høre om hvordan samarbeidet mellom oppdragsgiver og leverandør har vært underveis.

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.