Sunnaas sykehus HF

Utvikling av ny løsning for digital veiviser

Å finne frem i sykehusets mange bygg er en utfordring, så nå er Sunnaas sykehus i gang med et StartOff-prosjekt som skal utvikle en løsning som hjelper pasienter, besøkende og ansatte å finne lett frem på egenhånd.

Bli kjent med Sunnaas sykehus og deres behov

Pasientene på Sunnaas sykehus har ofte redusert evne til å gå, nedsatt syn, hørsel og/eller kognitive evner. Derfor er det en utfordring at sykehuset er fordelt på mange bygninger med flere etasjer og lange korridorer. Det gjør det spesielt krevende for pasienter, men også for pårørende og nyansatte å finne frem på egenhånd. Det fører til at de går feil, går seg bort eller feilberegner tiden og verdifull tid går til spille. 

Det Sunnaas trenger er en løsning som hjelper pasienten å finne frem på egenhånd, og helst kun med hjelp av egne midler (f.eks. egen mobiltelefon). Løsningen bør også kunne brukes av pårørende og ansatte. 

I dag brukes flere tusen timer årlig på å vise folk veien, tid som kunne vært brukt på behandling. I tillegg ønsker vi at ny løsning vil gi pasientene fornyet mestringsfølelse og selvstendighetsfølelse, og kanskje muliggjør helt nye bruksområder for arealene våre (som f.eks. en guidet tur til alle de flott kunstverkene vi har fått donert?). 

«Jeg opplevde å gå meg bort på Sunnaas og vil klare slikt selv»
- Pasient ved Sunnaas sykehus, november 2020

Mer om behovet

Sykehuset er på 25.000 kvadratmeter, fordelt på 12 bygg. Som på de fleste sykehus er det både nye og gamle bygninger, med mange trapper, heiser og trange partier, der det av og til kan være vanskelig å komme seg fram.

Vanlige "ruter" inkluderer veien fra resepsjonen til riktig avdeling eller behandlingsrom, eller en veibeskrivelse til treningsløypen, eller til kantinen. Hvis en løsning kunne si noe om estimert tid til din destinasjon ville dette vært et stort pluss. Sunnaas sitter også på mye informasjon (om kunstverk, om utsiktspunkter, om akuttmedisinsk utstyr, m.m.) som kunne vært tilgjengeliggjort i en løsning.

Andre viktige momenter:

  • I den grad løsningen avhenger av byggetegninger og andre datafiler bør den kunne benytte standard formater
  • Løsningen må være lett å ta i bruk 
  • At Sunnaas ikke må drifte, vedlikeholde og videreutvikle løsningen selv
  • Løsningen skal ikke integreres mot øvrige sykehussystemer, og skal ikke berøre personvernssensitive opplysninger
Om sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner.

Les mer på Sunnaas.no

Markedsmuligheten

Klarer vi å lage en løsning som er lett å bruke for både pasienter og ansatte på Sunnaas sykehus vil andre sykehus og institusjoner fort få høre om det. Tilsvarende behov finnes på nesten alle sykehus og behandlingsinstitusjoner både i Norge og utlandet. Dette kan være veien til et stort og stabilt kjernemarked.

I tillegg til tett samarbeid med Sunnaas sykehus gjennom hele prosjektet, så vil leverandørene få tilbud om støtte fra StartOff til videre skalering i offentlig sektor.

Prosjektløp

Sunnaas sykehus er oppdragsgiver mens StartOff er en ordning som bidrar med støtte underveis i prosessen. Figuren under viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Image
Skisse StartOff-prosessen
Prosjektløp

Viktige datoer:

  • 14. desember 2020: Kunngjøring av konkurransen
  • 22. januar 2021: First for å levere idéskisse
  • 9. februar 2021: Oppstart Fase 2 - Utforske alternativer
  • 9. mars 2021: Oppstart Fase 3 - Utvikle løsningen
  • Juni 2021: Demodag og ferdigstilt prosjekt

Prosjektet er i gang!

Dette prosjektet er nå i gang, og det er ikke lenger mulig å konkurrere om å delta som leverandør. Resultater fra prosjektet vil bli presentert på et åpent event i juni 2021.

Under finner du konkurransedokumentene fra prosjektet.